Kies uw taal / Select your language :

slide1

Onze Grondbeginselen, de 5 E's en de 3 G's

The 5 E's of Victory Outreach: Exaltation, Envisioning, Evangelizing, Establishing, Equipping.


Exalting Christ... John 12:32 I Cor 1:29-31

Tegenwoordigheid van God
Geest van Gebed
Aanbidding / Muziek
Vasten
God's Woord

Envisioning People... Prov 29:18 Heb 1:2-3

Toewijding / Inzet tot een Visie / Leiderschap met een Visie / Geloof in mensen / Hun Potentie / Respect voor de Persoon /
Waardigheid / Een atmosfeer waar de roep van God gehoord wordt / Passie

Evangelize the World for Christ... Matt 28:18-20 Mark 16:15

Aggressieve Evangelisatie / Straat Uitreiking / Herstellen in de maatschappij / Stichting van Kerken / Pioniersgeest / Geest van Zelfverloochening / Kerkelijke Groei / Assimilatie / Mensen verbinden met de plaatselijke Gemeente / Missie's / Evangelisatie van de Wereld / Bedienen van het hart van de stad / Uithoeken van de stad / Ghettos

Establishing Christians Toward Spiritual Maturity... Eph 4:14-16

Geestelijke Ouderschap / Discipline / Toewijding / Inzet / Offeren / Christelijke Karakter / Ethiek / Moraliteit / Integriteit / 

Heiligheid / Huwelijk / Gezonde Man - Vrouw Relatie / De Familie / Gezonde Ouder –Kind Relaties / Kerkfamilie / Relaties / Gemeenschap / Besef van het Toebehoren / Kameraadschap / Persoonlijke Relaties / Vriendschappen / Communicatie / Eenheid / Teamwerk / Respect / Loyaliteit / Restoratie / Vergeving / Tienden geven / Financieel Management / Rekenschap / "United We Can" / Toewijding aan het Bijbels Standaard / Balans / Leer / De Kerk / Toewijding aan de lokale Kerkgemeenschap / Trouw / Betrokkenheid / Dienaarschap / Dienend Leiderschap / Nederigheid / Uitmuntendheid / Kwaliteit / Onderwerping / Verantwoordelijkheid / Doorzichtigheid / Eerlijkheid / Gehoorzaamheid

Equipping Christians for Ministry... Eph 4:11-13

Discipelschap / Vermeerdering / Geestelijk Ouderschap / Voorziening / Training / Blijven Leren / Talent hebben /
Ontwikkeling van Geestelijke Gaven / Zalving / Geestelijke Autoriteit / Geestelijke Oorlogsvoering / Geestelijke Doorbraken /
Geloof / Afhankelijkheid van God / Goddelijke Strategie / Heilige Geest / Bekrachtiging / Het Bovennatuurlijke / Genezingen /
Wonderen / Maatschappelijke acties voor mindervalide mensen / Barmhartigheid / Behoeftevoorziening / Flexibiliteit / Breed Toekomstbeeld / Multiculturele Gezindheid / Pastorale Leiderschap / Preken / Onderwijs /Leiderschapsontwikkeling / Leiderschapskeuzen

De Drie G's van Victory Outreach: Gemeenschap, Gronding, Genootschap.

Community – Family... Acts 2:42 Tim 5:1-2

De kerk is een gemeenschap; We zijn een familie. Dit is waarom we elkaar broeder, zuster, geestelijke moeder en vader noemen.
We kunnen liefde geven en ontvangen, veilig voelen en weten dat we ons in een familie bevinden. Meestal is het de zwakste in een familie die het meeste aandacht krijgt.
Victory Outreach heeft al vanaf het begin haar leden laten weten dat het om een familie gaat die bestaat uit hen die eerst niks voorstelden in de maatschappij. Veel van de mensen die bij Victory Outreach werken als pastoor of die een andere belangrijke bediening vervullen in de kerk, zouden nooit erkent zijn geweest in andere denominaties of kerken .
We hebben een besef van waardigheid omdat we een familie zijn die God zelf heeft opgebouwd om een unieke bediening te zijn die werkt met mensen uit de binnensteden in de gehele wereld.

Cause - Army...Matt 16:18 ISam 17:29 IISam 18:5-17

De gronding is het leger van God. We zijn een leger die door God is aangesteld om te wereld te bereiken. We zijn een machtig front die apart is gezet om de strijd aan te gaan tegen de legers van duisternis door gehoorzaamheid en loyaliteit. 

Dezelfde gezindheid hebben is van essentieel belang om de overwinning te verkrijgen over nieuw land voor onze Heer. Terwijl we in een groot gezin functioneren zijn de grondwaarden die we hanteren liefde, erkenning, en respect; in het leger zijn de waarden het besef van missie, strategie, voltooiing en financiën. Door deze grondbeginselen te hanteren zullen we OVERWINNING boven OVERWINNING verkrijgen!

Corporation– Business...1Cor 14:40

Naast dat we een gezin, en leger zijn, is de kerk ook actief als genootschap. Dit is het financiële aspect van de bediening. We hebben onze Internationale Administratieve kantoren die volop zijn bezet door individuele leden die zich helemaal inzetten voor de groei van Victory Outreach door de 'United We Can'. Dit wordt onze toekomstige financiële stabiliteit.
Elke lokale Victory Outreach kerk streeft ernaar om een goed onderhouden, financieel stabiele kerk te zijn. We erkennen en geloven in een verantwoordelijke leiderschap in elk aspect van de visie. Elke beslissing die wordt genomen is voor het goede van de gehele organisatie.

Ga naar boven