Kies uw taal / Select your language :

VO Almere Recovery

House of victory


Wie zijn wij?
house of victory AlmereStichting House of Victory is een behandelcentrum dat onderdeel uitmaakt van Victory Outreach Almere.
Victory Outreach Almere is een onderdeel van een internationale christelijk organisatie die zich inzet voor de medemens en deze mensen helpt bij het (weder)opbouwen van hun leven.
 
Onze hulpverlening vanuit “House of Victory” is gebaseerd op de Bijbelse normen en waarden, van waaruit wij sociale en communicatieve vaardigheden bij de bewoners opbouwen. Hiernaast leren wij de bewoners dat zij moeten participeren in de gemeenschap in de vorm van werk en/of scholing.
 
In “House of Victory” verblijven mensen die vanuit christelijke geloof een nieuwe start met hun leven hebben gemaakt. De problemen die zij kenden komen we overal in de samenleving tegen. Bijvoorbeeld levensbeheersende problemen, zoals; substantiemisbruik, prostitutie, internet- en gokverslaving, ect.
 
In “House of Victory” leren de bewoners een stabiel leven te leiden en bereiden zij zich voor op een herintreden in de samenleving.
Er is een programma dat als doel heeft de maatschappelijke voorziening- welzijn, religie, onderwijs en re-integratietrainingen voor de groep die vrijwillig aan deze activiteiten gaan meewerken dat tot herstel van positieve werkprincipes en sociale acceptatie in de samenleving gaat leiden.
“House of Victory” voorziet in een dagbesteding en de bewoners zijn actief betrokken in de Victory Outreach Almere.
De eerste fase van het programma zal ongeveer 9 maanden in beslag nemen.
De totale duur van het programma bedraagt maximaal 3 jaar.
 
“House of Victory” is een plaats waar God centraal staat en waar ook daadwerkelijk naar het Woord van God wordt geleefd.
De bewoners leren hier de liefde van Jezus kennen. Naastenliefde, gebed, discipline em trainingen zorgen ervoor dat deze mensen hun bestaan weer oppakken. Victory Outreach Internationaal is in meer dan 25 landen en heeft meer dan 40 jaar ervaring.
Victory Outreach Internationaal heeft met haar aanpak wereldwijd een zeer goede reputatie opgebouwd.
 
Wij hopen in de loop der jaren, zowel nationaal als internationaal , vele ex substantiegebruikers een nieuwe start te kunnen bieden, die vandaag met succes deelnemen in de samenleving.
Er zijn mannen en vrouwen die een waardige plaats in de samenleving nemen, die getrouwd zijn en nu hun vader en moeder rol verantwoordelijk vervullen.
 
Onze geschiedenis in het kort
Wij zijn een wereldwijde organisatie die in 1967 in de Verenigde Staten van Amerika (Los Angeles) is opgericht, met als doel uit te reiken naar zoveel mogelijk verworpenen in de samenleving, zoals; substantiegebruikers, dak- en thuislozen, prostituees, alcoholisten en andere eenzame mensen.
Victory Outreach is sinds 1985 in Nederland gevestigd. Vandaag de dag hebben wij in Nederland meerdere behandel/herstelcentra in de grote steden.
 
Hoe doen wij dit
In onze behandel/herstelcentra hebben wij verschillende fasen waarin wij de bewoners begeleiden en klaarmaken voor deelname in de samenleving.
 
De eerste fase
Dit is een oriënterende fase waarbij de bewoner zich leert aanpassen aan het geboden dagprogramma. De bewoner leert in groepsverband een dagritme op te bouwen en gezamenlijk de huishoudelijke taken te doen. Hij/Zij gaat in een klassieke conditionering mee en bouwt dit zo snel mogelijk op. Als deze fase goed verloopt wordt de bewonder geïnformeerd over zijn verdere deelname aan het programma. Vervolgens wordt hij/zij uitgedaagd om de volgende stap te zetten.
 
De tweede fase
De bewoner leert zijn eigen verantwoordelijkheden te nemen om zijn leven te veranderen.
Dit gebeurt door de verschillende die hij/zij zelf ontdekt door middel van de verkregen inzichten op basis van trainingen. Hierdoor begint er een bewustwording van persoonlijke tekortkomingen en ziet de bewoner in waarom er een verandering van persoonlijke inzichten nodig is. Er wordt een begeleidingstraject besproken met de bewoner en wordt het traject ingezet.
De sociale en communicatieve vaardigheden zijn van groot belang in deze fase om verder in het programma te komen.
Daarom wordt, met behulp van begeleiden aan deze waarden met de bewoner gewerkt.
Er volgt een evaluatie en de bewoner gaat door voor het consolideren van zijn/haar persoonlijke karakter.
 
De derde fase
In deze fase begint de bewoner zich in te zetten voor andere bewoners door hen bij te staan. Verder begint de bewoner een voorbeeldfunctie te ontwikkelen. Hiermee maakt hij zich dan ook klaar voor zijn/haar stap naar de volgende fase. Hij/Zij gaat zich richten op maatschappelijke ontwikkelingen die nodig zijn voor de herintreding. Dit gebeurd door scholing en/of werk.
 
De vierde fase
In deze fase bieden wij de bewoner de mogelijkheid om zelfstandig te worden (de bewoner leert weer op eigen benen te staan). Hierbij wordt de bewoner niet aan zijn/haar lot overgelaten, maar er wordt aan hem/haar een andere vorm van leven aangeboden met een gedegen begeleiding. Dit houdt in dat de bewoner die al zover is om samen met andere bewoners een huis te bewonen en gezamenlijk het huishouden te doen, onder supervisie van een begeleider met wie wekelijks contact is, de mogelijkheid krijgen om dit te doen. Na een periode die verschilt per persoon, gaat deze bewoner geheel op zichzelf wonen en leven.
Door middel van werk en/of studie (een dagelijkse bezigheid te hebben) is hij/zij nu in staat zelfstandig te functioneren.
De betrokkenheid in de kerkgemeenschap is een vorm waarin bewoners een vriendenkring heeft opgebouwd dat nu een ander levensperspectief biedt.
Een initiatief van Victory Outreach zonder overheidssteun.

 

Ga naar boven