Kies uw taal / Select your language :

VO Almere Recovery

House of victory

Who are we?
House of Victory Foundation is a treatment center that is part of Victory Outreach Almere.
Victory Outreach Almere is part of an international Christian organization that works for fellow human beings and helps these people to (re) build their lives.
 
Our assistance from “House of Victory” is based on the Biblical norms and values, from which we build up social and communication skills in the residents. In addition, we teach residents that they must participate in the community in the form of work and / or education.
 
In “House of Victory” people reside who have made a new start with their lives based on Christian faith. We encounter the problems they knew all over society. For example life-controlling problems, such as; substance abuse, prostitution, internet and gambling addiction, ect.
 
In "House of Victory" the residents learn to lead a stable life and prepare for a re-entry into society.
There is a program that aims to provide social services, welfare, religion, education and reintegration training for the group that will volunteer to participate in these activities, which will lead to the restoration of positive working principles and social acceptance in society.
“House of Victory” provides daytime activities and the residents are actively involved in the Victory Outreach Almere.
The first phase of the program will take approximately 9 months.
The total duration of the program is a maximum of 3 years.
 
“House of Victory” is een plaats waar God centraal staat en waar ook daadwerkelijk naar het Woord van God wordt geleefd.
De bewoners leren hier de liefde van Jezus kennen. Naastenliefde, gebed, discipline em trainingen zorgen ervoor dat deze mensen hun bestaan weer oppakken. Victory Outreach Internationaal is in meer dan 25 landen en heeft meer dan 40 jaar ervaring.
Victory Outreach Internationaal heeft met haar aanpak wereldwijd een zeer goede reputatie opgebouwd.
 
Wij hopen in de loop der jaren, zowel nationaal als internationaal , vele ex substantiegebruikers een nieuwe start te kunnen bieden, die vandaag met succes deelnemen in de samenleving.
Er zijn mannen en vrouwen die een waardige plaats in de samenleving nemen, die getrouwd zijn en nu hun vader en moeder rol verantwoordelijk vervullen.
 
Onze geschiedenis in het kort
Wij zijn een wereldwijde organisatie die in 1967 in de Verenigde Staten van Amerika (Los Angeles) is opgericht, met als doel uit te reiken naar zoveel mogelijk verworpenen in de samenleving, zoals; substantiegebruikers, dak- en thuislozen, prostituees, alcoholisten en andere eenzame mensen.
Victory Outreach is sinds 1985 in Nederland gevestigd. Vandaag de dag hebben wij in Nederland meerdere behandel/herstelcentra in de grote steden.
 
Hoe doen wij dit
In onze behandel/herstelcentra hebben wij verschillende fasen waarin wij de bewoners begeleiden en klaarmaken voor deelname in de samenleving.
 
De eerste fase
Dit is een oriënterende fase waarbij de bewoner zich leert aanpassen aan het geboden dagprogramma. De bewoner leert in groepsverband een dagritme op te bouwen en gezamenlijk de huishoudelijke taken te doen. Hij/Zij gaat in een klassieke conditionering mee en bouwt dit zo snel mogelijk op. Als deze fase goed verloopt wordt de bewonder geïnformeerd over zijn verdere deelname aan het programma. Vervolgens wordt hij/zij uitgedaagd om de volgende stap te zetten.
 
De tweede fase
De bewoner leert zijn eigen verantwoordelijkheden te nemen om zijn leven te veranderen.
Dit gebeurt door de verschillende die hij/zij zelf ontdekt door middel van de verkregen inzichten op basis van trainingen. Hierdoor begint er een bewustwording van persoonlijke tekortkomingen en ziet de bewoner in waarom er een verandering van persoonlijke inzichten nodig is. Er wordt een begeleidingstraject besproken met de bewoner en wordt het traject ingezet.
De sociale en communicatieve vaardigheden zijn van groot belang in deze fase om verder in het programma te komen.
Daarom wordt, met behulp van begeleiden aan deze waarden met de bewoner gewerkt.
Er volgt een evaluatie en de bewoner gaat door voor het consolideren van zijn/haar persoonlijke karakter.
 
De derde fase
In deze fase begint de bewoner zich in te zetten voor andere bewoners door hen bij te staan. Verder begint de bewoner een voorbeeldfunctie te ontwikkelen. Hiermee maakt hij zich dan ook klaar voor zijn/haar stap naar de volgende fase. Hij/Zij gaat zich richten op maatschappelijke ontwikkelingen die nodig zijn voor de herintreding. Dit gebeurd door scholing en/of werk.
 
De vierde fase
In deze fase bieden wij de bewoner de mogelijkheid om zelfstandig te worden (de bewoner leert weer op eigen benen te staan). Hierbij wordt de bewoner niet aan zijn/haar lot overgelaten, maar er wordt aan hem/haar een andere vorm van leven aangeboden met een gedegen begeleiding. Dit houdt in dat de bewoner die al zover is om samen met andere bewoners een huis te bewonen en gezamenlijk het huishouden te doen, onder supervisie van een begeleider met wie wekelijks contact is, de mogelijkheid krijgen om dit te doen. Na een periode die verschilt per persoon, gaat deze bewoner geheel op zichzelf wonen en leven.
Door middel van werk en/of studie (een dagelijkse bezigheid te hebben) is hij/zij nu in staat zelfstandig te functioneren.
The involvement in the church community is a form in which residents have built up a circle of friends that now offers a different perspective of life.
An initiative of Victory Outreach without government support.

 

Ga naar boven